Preparace Višňák

Zasedání Evropské preparátorské federace (ETF)

Během Mistrovství Evropy 2014 proběhlo i zasedání Evropské preparátorské federace. Kromě dvou byli na zasedání přitomni zástupci všech členských zemí. Nový prezident  ETF Christoph Maier vyjmenoval a odůvodnil nutné změny, které byly v roce 2013 provedeny. Zejména stabilizaci vedení a získání finančních prostředků pro správný a nazávislý chod federace. Popsal také úpravy pravidel soutěží organizovaných ETF, udělování ocenění a přesný seznam druhů rozdělených do předepsaných skupin. Celé vedení zdůraznilo existenci ETF a představilo stradegii a cíle organizace do budoucnosti.