Preparace Višňák

O mně

 Vzdělání

 

S preparací jsem se poprvé setkal na Střední lesnické škole v Trutnově. Během studií jsem se zde účastnil preparátorského kroužku u pana Rolečka a mimo školu jsem se učil od pana Knížka. Již tehdy bylo jasné, že tato činnost je pro mne velmi zajímavá. Po zdárném absolvování střední školy v roce 2008 jsem nastoupil na Fakultu lesnickou a dřevařskou při České zemědělské univerzitě v Praze obor Provoz a řízení myslivosti. Ve volném čase jsem se v oblasti preparace vzdělával nejen sám, ale získával jsem vědomosti i od profesionálních preparátorů. V roce 2011 jsem pobýval u p. France, kde jsem poprvé nahlédl do velké špičkové provozovny v Čechách. V té době začala i má spolupráce s ním, která trvá dodnes. Po ukončení univerzity v Praze jsem rok studoval na Technické univerzitě v Mnichově obor Management lesa a zvěře. V rámci tohoto studia jsem absolvoval více než dvouměsíční stáž v USA u uznávané preparátorky Kimberley Kuenzel.  V této době jsem začal objíždět mezinárodní soutěže, aktivně se jich účastňovat a vzdělávat se od světových mistrů.

 

Můj pohled a filozofie

 

Právě to mi pomohlo získat trochu jiný pohled na taxidermii, než který je nastaven u velké většiny preparátorů v naší zemi. Už i pro to, že jsem viděl mnoho jiných zahraničních provozoven a setkal se s  preparátory z různých zemí. Každý profesionál má na tuto problematiku jiný náhled, a je v něčem vyjímečný. Proto jsem se vždy snažil odnést si něco co mě zaujalo a co by mohlo být přínosem v mé praxi. Na nejprestižnějších soutěžích světa jsem začal získávat ocenění a zde jsem také poznal o čem prvotřídní preparace opravdu je!

 

Proto k  preparaci přistupuji úplně jiným směrem. Je pro mě velice důležité stále se zlepšovat a neustrnout. Velkou vážnost věnuji samostudiu živých zvířat, fotografiím, které si archivuji, a v některých případech kreslím, abych si lépe pamatoval pozici a podobu jednotlivých partií zvířete. Dále pak samozřejmě sleduji vývoj a trendy v preparaci, které se každým rokem mění. Odebírám pravidelná zahraniční periodika, zúčastňuji se preparátorských seminářů, udržuji a vzájemně si vyměňuji poznatky s kolegy nejen na mezinárodních soutěžích.  Zde také pečlivě naslouchám rozhodčím, kteří hodnotí moje preparace. Hodnocení ze strany zkušenějších je někdy nepříjemné, ale velice důležité pro budoucí vývoj. Toto vše mi umožňuje, abych se postupně zlepšoval a dosáhl svého cíle.  

 

Nabízím prvotřídní preparace za odpovídající ceny!