Preparace Višňák

Výstava preparátů v Kaplici

Od začátku března do konce dubna za pomocí města Kaplice uskutečnila  Preparace Višňák výstavu v nové  výstavní síni KIC Kaplice. Vernisáž proběhla  1. 3. 2015 od 17. hodin za hojné přítomnosti veřejnosti.  K  vidění byly krásné fotografie Přemysla Pavlíka a preparáty zajíce polního, kvakoše nočního, bažanta obecného, kavky obecné, orla skalního a výra velkého s kořistí (kunou skalní).  Dále pak moderní  komponenty  používané v  taxidermii, ocenění  a jiné.