Preparace Višňák

Preparace bažanta obecného obojkového

Ve fotogalerii nyní můžete vidět pár nových snímků bažanta, kterého jsem v poslední době vypreparoval.  Je udělaný na kořenu v charakteristické klidové pozici. Jelikož při vysychání preparátu dochází k vyblednutí a sesychání poušek (červených tváří) i změně barvy zobáku, je nutno tyto části znovu oživit. Patrný rozdíl můžete vidět na obrázku č. 1 (preparace před dokončením) a obr. č. 2 (hotová preparace ptáka). Velikost poušek se mění v závislosti na roční době. Na jaře - v době kdy probíhá bažantí tok jsou pouška největší. Stejně tak jako tomu bylo i u kusu, který jsem preparoval. 

 

Bažant obecný obojkový (Phasianus colchicus torquatus Gmelin) není naší původní druh, pochází z Asie, ze které byl v devatenáctém století do našich zemí přivezen. Je poddruhem bažanta obecného (Phasianus colchicus L.), společně s bažantem obecným kolchidským - také bažant český  (Phasianus colchicus colchicus L.) a bažantem obecným sedmiříčským (Phasianus colchicus mongolicus Brantl). Další druhem je bažant pestrý (Phasianus versicolor Vieillot) k nám přivezen ze sportovně loveckých důvodů z Japonska. Dále je u nás chován a to zejména v bažantnicích bažant královský (Syrmaticus reevesii Gray), společně s bažantem obecným jsou předmětem mysliveckého hospodaření. Hony či společné lovy probíhají od 16. října do 31. prosince. V bažantnicích do 31. ledna (i slepice), kohouta bažanta královského až do 15. března.