Preparace Višňák

Kompletace sbírky České lesnické akademie Trutnov

Ve druhé polovině června 2016 jsem kompletoval sbírku lesnické akademie v Trutnově. Již zhotovené preparáty se přímo na místě zasazovaly do odlévaných panelů, které se následně tvarovaly podle rozměrů sedm metrů dlouhé vitríny. Vzhledem k tomu, že se v budoucnosti bude sbírka obohacovat o další exponáty, byla navržena a sestrojena tak, aby se panely daly libovolně posouvat a upravovat.