Preparace Višňák

Dílo pro Národní zemedělské muzeum Praha

V září 2017 jsem podepsal smlouvu zajímavé práce pro Národní zemedělské muzeum. Do této instituce budu tvořit preparaci rysa ostrovida s kořistí (srnec obecný) a orla skalního zapasícího s liškou. VELKÁ VÝZVA! Akce je organizována společností Lesy České republiky s.p.. / Recently signed contract of interesting work for a National Agricultural Museum.  For this institution I will create an European Lynx with a prey (Roe Deer) and a Golden Eagle fighting with a Fox. This is a great challenge  The event is organized by the company Lesy České republiky s.p..