Preparace Višňák

Aktualní preparace

Podívejte se na aktualní preparace, které jsem tvořil v první polovině roku 2017. Mezi poměrně náročné a pro mě zajímavé práce patřila preparace čápa bílého,  je stvárněn na jednoduché podložce s kořistí (žížalou).  Jako další práci bych zmínil rysa ostrovida ze Šumavy (Lynx lynx ssp. carpatica). Tento jedinec byl přejet autem a preparován v pozici jdoucí.