Preparace Višňák

Aktuální preparace

Podívejte se na aktualní preparace, které jsem tvořil v druhé polovině roku  2019 a v roce 2020.  Mezi velmi náročné, ale zároveň zajímavé práce patřila výroba modelu a samotná preparace pštrosa dvouprstého. Dále pak preparace tokajících jeřábů popelavých a orla skalního, který zápasí s liškou.