Preparace Višňák

Kde můžete vidět moji práci?

 

Profesionální preparace můžete vidět v muzeích, univerzitách, školách, soukromých sbírkách a jiných institucích po celém světě, jako je např.: 

 

Muzeum Fayetteville, Arkansas, Spojené státy americké

Přírovědné muzeum Meteora, Řecko

Muzeum Vyškovska

Regionální Muzeum Chrudim

Česká lesnická akademie Trutnov

Univerzita Hradec Králové

Muzeum Vodňany

Lesy ČR, s. p.

Oblastní Muzeum Louny