Preparace Višňák

Preparace trofejí

Historie

Již v dávných dobách člověk primitivně prováděl preparace trofejí ulovené zvěře. Zdobil jimi místa náboženských obřadů, obydlí, oblečení i sebe samého. Jednalo se zejména o lebky medvědů a vlků, rohy kozorožců, parohy sobů a jinou zvěř. Musíme si přiznat, že ulovit medvěda primitivním kopím nebylo asi úplně jednoduché a daný lovec musel být při lovu velice odvážný a zručný.  Proto právě takové trofeje symbolizovaly jeho odvahu a obratnost při lovu.

 

Současnost

Dnes trofeje preparujeme spíše proto, abychom si připomněli nezapomenutelný zážitek z lovu. V myslivecké praxi se jedná hlavně o paroží, toulce, růžky, zbraně divočáků, lebky lišek, jezevců, vzácněji pak medvědů, rysů a divokých koček. Pro tyto trofeje jsou stanoveny jednotné metody hodnocení, které vypracovala organizace CIC (The International Council for Game and Wildlife Conservation). U mědvědů, rysů, vlků a divokých koček se dají hodnotit také kůže.

 

Preparace paroží, lebek a činění kůží

Preparace trofejí – lebek se provádí tvz. kostrováním, a to třemi způsoby: biologickou macerací, chemickou hydrolýzou nebo varem. Nejběžnější úpravou je kostrování varem. Lebka se po vyvaření dále ošetřuje peroxidem  vodíku (H2O2). Správně vypreparovaná, je vděčnou ozdobou každého loveckého interiéru (obr. č. 1). Na severoamerickém kontinentě se lebky nevyváří, protože lebka znázorňuje kult smrti. Paroží (zejména jelenců) se upravuje do podoby, kde lebka není vůbec vidět (obr. č. 2). Kůže se činí pomocí speciálních roztoků, ve kterých se kůže namáčí a dále se ošetřuje tak, aby si zachovala svoji pružnost a měkkost. Samozřejmostí je dlouhodobá trvanlivost a odolnost proti hmyzím škůdcům.

 

Dermoplastická preparace

Trofej si také můžeme nechat vypreparovat a to buď jako celek (obr. č. 3), nebo její část. U spárkaté zvěře je v současnosti velice oblíbená preparace poprsí na zeď nebo na piedestal. Kůže na takto upravený preparát  musí být však správně stažená. Ptáky preparujeme celé, do jejich přirozených pozic. Nejčastěji sedící na větvi nebo kameni, tokající, letící nebo také jako loveckou trofej. V posledním případě visí pták hlavou dolů. U některých ptáků je možno preparovat jejich části (bažanti, krocani, tetřívci a tetřevi). Jedná se většinou o poprsí s klínem či samostatný tatrč.

 

Ostatní trofeje

Mezi lovecké trofeje také dále patří špičáky (kelce) jelení zvěře, štětky z divočáků, jelenů, zajíců, jezevců, losů  či kamzičí vous aj. Ze zvěře pernaté si pak ponecháváme paletky, (např. ze  sluk, tetřevů, tetřívků, bažantů (obr. č. 4), koroptví  či hus a kachen). Zajímavou trofejí můžou být také gastrolity z tetřeva či tetřívka (obr. č. 5). Jedná se o oblé kamínky ze svalnatého žaludku těchto ptáků. Často zajímavě zbarvené - dají se upravit například do podoby loveckého šperku.