Preparace Višňák

Přednášky

 

Přednáška na Fakultě lesnické a dřevařské v Praze - 13. 11. 2013

Na této prezentaci jsem posluchačům přednášel o Mistrovství světa 2013 ve Spojených státech amerických, dále pak o preparaci ptactva i savců, o metodách používáných v dnešní praxi. Na ukázku jsem přivezl preparaci krahujce obecného, modely, materiály které používám, zahraniční časopisy i video o MS 2013, které jsem přeložil do českého jazyka. 

 

Přednáška na České lesnické akademii v Trutnově - 26. 11. 2013

 Česká lesnická akademie v Trutnově mě požádala o přednášku o preparátorských metodách. Díky tomu jsem na toto téma hovořil na své mateřské střední škole. Tamním studentům jsem odprezentoval  přednášku zaměřenou na komponenty a postupy používané v dnešní taxidermmi. Věnoval jsem se zejména modelům, které používám, očím a jiným materiálům, které jsou pro kvalitní preparaci nepostradatelné. Správnou funkčnost a sladěnost těchto prvků jsem ukázal na preparátu krahujce obecného. Studenti si opět mohli prohlédnout zahraniční časopisy, ocenění z mezinárodních výstav, video o MS 2013 a jiné.