Preparace Višňák

Absolvované semináře

V České Republice je velice složité naučit se preparaci na špičkové úrovni. Proto zůstává toto řemeslo u většiny preparátorů stále málo rozvinuté. Rozhodl jsem se vymanit z tohoto průměru a absolvoval jsem mnoho seminářů po celém světě. Zúčastnil jsem se lekcí od mistrů světa, a to zejména dvou seminářů od dánského ornitologického preparátora Petera Sunesena,  dále pak amerických preparátorů vrubozobých Ricky & Diany Givens,  Kim Kuenzel, Billy Ollieho, Charlieho Fanty, Kena Walkera, Coryho Carutherse, Aarona Connellyho, Dale Manningha, Maurice Boutena, Robert Steina, a mnoho dalších. Na těchto seminářích jsem se naučil nejen nejlepší techniky v preparování, ale i spoustu jiných dovedností jako je například znalost a použití materiálů, umělecká sladěnost, management preparace, četba referenčních fotografií atd.  Toto všechno je důležité k tomu, abych dosáhl svého životního cíle, což  je získání titulu mistra světa. Proto se musím stále zlepšovat a pracovat na sobě.

 

Master semináře Preparace ptactva od Petera Sunesena – 16. - 23. 3. 2012 Gentofte, Dánsko (pvní master kurz),  17. – 18. 3. 2013 Gentofte, Dánsko (druhý master kurz)

V roce 2012 a 2013 jsem se zúčastnil dvou master kurzů od mnohonásobného mistra světa a Evropy Petera Sunesena. Na těchto seminářích mě Peter naučil jeho techniky při taxidermii ptactva - výběr správného ptáka, stahování, čištění kůže, vyřezávání modelu podle originálního těla, otravu a natahování kůže na model, napouštění preparátu akrylem, kompozici a animaci a finální dokončení.  Stahování, čistění a navlékání kůže mě také učila Peterova kolegyně Linnea Bang-Madsen. Všechny tyto fáze jsou důležité a velmi úzce spolu souvisí. Jelikož v master preparaci je nedílnou součástí čtení referenčních fotografií a pozorování ptactva, zahrnul Peter i toto do svého kurzu. Naučil mě jak správně číst fotografie a na jaké detaily se při této činnosti nejvíce soustředit.

 

 

Seminář  - Odlevání od Kimberley Kuenzel  (25. 6. 2013 Fayetteville, Arkansas, USA)

Na tomto semináři mi Kim popsala svoji unikátní techniku odlévání hlav a nohou ptáků pomocí moderních, spolehlivých a trvanlivých materiálů. Věnovala se také správné konstrukci forem. Zvláště u řádu vrubozobých a krátkokřídlích docházi k výraznému sesychání kůže, protože mají ozobí, zobák, čelní štítky a jiné části těla velmi kožovité . Kůže pak ztrácí texturu a pták poté nemá - jak se říká - „správný šmrnc“ . Technika odlévání, používaná také při muzejních replikách lidí, zaručuje tyto velmi podstatné detaily zachytit. Kim je mistryní v tomto oboru. Je dokonce vynálezkyní jedinečného způsobu, který spočívá v tom, že pracuje s flexibilním materiálem, který přímo ve formě barví (viz. snímek labuť velká).  S Kim jsem  spolupracoval na preparátu potápky americké, která na mistrovství světa 2013 vyhrála třetí místo v kategorii Collective artists – ptáci. Kim je také lektorkou preparace, mimo jiné v roce 2014 vyučovala preparaci v provincii Fuian (Čína). 

 

 

Seminář Preparace letící kachny od Billieho Ollieho (7. 5. 2013 Springfield, Illinois, USA)

Billy je držitelem titulu mistra světa z roku 2007 (Carl. E. Akeley award) v kategorii vrubozobých. Toto ocenění je mezi americkými preparátory ptactva jedno z nejuznávanějších a nejprestižnějších titulů. Na tomto semináři Billi ukazoval své techniky při preparaci letící kachny - konkrétně hvízdáka amerického. Kurz zahrnoval čistění kůže, navlékání kůže, výběr atraktivní pozice a fixaci, pro komerční i soutěžní preparát. Velkou část věnoval materiálům, které používá ve své praxi.

 

Seminář  Přenesení výrazu zvířat do preparace od Kena Walkera  (7. 5. 2013 Springfield, Illinois, USA)

Při MS 2013 jsem se zúčastnil i semináře od Kena Walkera, který pohovořil o typických výrazech jednotlivých druhů zvěře a jeho přenesení do běžné taxidermie. Právě pro správné vnímaní těchto detailů a jejich přenesení je Ken v USA velice respektovaný a stal se trojnásobným mistrem světa, vítězem  titulu v kategorii Master of Masters a majitelem mnoha dalších ocenění.

 

Seminář Vše o nepravých skalách od Dale Manninga (8. 5. 2013 Springfield, Illinois, USA)

Velice zajímavý seminář na kterém  nás Dale seznamoval s různými typy materiálů na výrobu skal a kamenů. V první polovině semináře popisoval sestavování skalního masivu z komerčně prodávanách bloků, v druhé polovině pak výrobu menších kamenů a způsob jejich prezentace. Samozřejmě zahrnul i finální úpravu (barvení). Pro spoustu druhů zvěře je skalnaté prostředí nejlepším stvárněním jejich přirozeného výskytu, proto jsem rád, že jsem tento seminář absolvoval a poznatky z něj mohu přenést do své praxe. Na fotografii vydíte sestavení skalního masívu pro kamzíka běláka (Oreamnos americanus).

 

 

Seminář Preparace běžícího bažanta od Charlieho Fanty (9. 5. 2013 Springfield, Illinois, USA)

Charlie učil svoji specifickou techniku při preparaci ptactva. Záměrně zmiňuji specifickou, protože tento světový šampion  používá trochu jiný postup při čištění a navlékání kůže na model . Tuk a tkáň sestřihuje nůžkami a kůži rozděluje na více částí.  Součástí semináře bylo i kompletní sestrojení modelu a popsání techniky práce s Charlieho materiály. Fixace nohou byla velmi pro mě neobvyklá, vzhledem k tomu, ze obě dvě stehna byla zafixována do modelu samostatně (viz. obrázek). Velmi zajímavý seminář, který určitě každému, který ho navštívil přinesl zajímavé poznatky.

 

 

Seminář Preparace vrubozobých od Ricky & Diany Givens (23. 6. 2013 Studtgard, Arkansas, USA)

Na tomto jednodenním semináři manželé Givensovi  popisovali své techniky při preparaci vrubozobých, a to jak v pozici klidové (při preparaci poláka velkého), tak pozici letící (při preparaci čírky obecné).  Ukázali mi i pro mně neobvyklou metodu odtučňování kůže, která spočívala pouze v částečném odtučnění pernic. Dále pak zhotovení těla pomocí dřevité vaty technikou wrapping. Ano, těla se dají umotat i z dřevité vaty, avšak vata musí být správně stažená, zformovaná a přošitá, tak aby byly vystihnuty všechny anatomické dataily a bylo dosaženo vysoké tvrdosti manekýny. Na americkém kontinentě je preparace vrubozobých velmi oblíbená a je na vysoké úrovni. Když jsem od mé kolegyně Kim Kuenzel dostal nabídku kurz Preparace vrubozobých  absolvovat, neváhal jsem ani vteřinu.  Možná i proto, že manželé Givensovi jsou držiteli prestižních ocenění na státní i mezinárodni úrovni.

 

 

Seminář Detaily v preparaci ptactva od Roberta Steina  (23. 4. 2014 Langarone, Itálie)

Robert patří k součastným nejlepším preparátorům ptactva na světě a to dokázal i na Mistrovství Evropy 2014, kde získal titul vícemistra Evropy v preparaci ptactva. Když jsem se dozvěděl že bude mít při ME 2014 svůj první oficiální seminář,  nemohl jsem se nezúčastnit. V první části své prezentace věnoval anatomickým detailům u ptactva, například pozice nohou a jednotlivých prstů, detailům hlavy a asymetriím v anatomii. Tyto detaily jsou právě na soutěžích i v běžné praxi nepostradatelné a ukazují úroveň preparátora. Dále přiblížil vlastní postupy preparace a ukazoval je na  svých modelech (viz. obrázek). Prozradil i  něco o činění ptačích kůží, konzervaci kožovytých částí ptáků pomocí metody PEG a mnoho jiných věcí.

 

 

Seminář Preparace poprsí srnce od Maurice Boutena (23. 4. 2014 Langarone, Itálie)

Své znalosti srnčí zvěře Maurice již několikrát dokázal předvést, když získal tituly mistra světa v USA i Evropě. V roce 2014 na ME vyhrál druhé místo v prestižní kategorii Division of Excellence právě s preparací hlavy srnce obecného. Na tomto semináři Maurice odhalil své „know-how“ technik při preparaci hlavy srnce. Tyto medody jsou použitelné při preparaci veškerých druhů zvěře. Mimo jiné teoreticky popsal správné činění kůže, výběr popř. úpravu modelu a následně na živo „oblékal“ právě poprsí srnce obecného (na obrázku). Probral anatomické detaily očí, uší, nosu a krku. Perfektní seminář!