Preparace Višňák

Články

Preparace - Historie, vývoj a postup

Lednové číslo časopisu Myslivost (1/2015), článek na téma: Preparace - Historie, vývoj a postup. Pro celý náhled článku, klikejte zde.

Publikace

Historický vývoj metod dermoplastické preparace ptactva

Tato publikace popisuje základní postupy taxidermie. Každá fáze preparace je specifickým postupem a nelze ji vynechat. Způsob, jakým se jednotlivé fáze provádí je velmi často odlišný proto, že každý profesionální preparátor si vytvořil svůj modifikovaný postup. Na začátku kritického rozboru popisuji přípravu ptáka pro účely muzejní preparace. Později rozebírám fáze navlékání kůže na model s konečnými úpravami preparátu. Fází jsem rozebral celkem pět. První tři, popisují preparaci ptáků v různých úpravách (trofejová preparace části těla, preparace celého ptáka pro účely muzejní apod.). V dalších dvou fázích jsem se snažil popsat pouze preparaci částí ptáků, v jednom případě hrudi krocana s tatrčem (ocasními pery), v případě druhém pouze ocas tohoto ptáka. V další kapitole jsou popsány vlastní postupy práce a doplněné o poznatky, které jsem nabyl svojí praxí. V závěrečné části této kapitoly jsou přílohy znázorňující finální exponáty. Jelikož taxidermie má bohatou historii pokusil jsem se jí popsat v kapitole následující. Jedna část je také věnovaná současným trendům moderní taxidermie, kde rozepisuji nejnovější doplňky a způsoby práce. Publikace byla sepsána jako bakalářská práce v roce 2011. Pro náhled části práce klikejte zde.

 

Preparace ptactva podle metod Petera Sunesena

Tato publikace kompletně popisuje preparátorské metody dánského ornitologického preparátora Petera Sunesena, který je trojnásobným držitelem evropského a světového prvenství v preparaci ptactva. Metody byly sepsány po dvou master kurzech, které jsem u Petera v roce 2012 absolovoval. Jsou velice podrobně rozebrány a vyhodnoceny. Pro lepší pochopení problematiky jsem pořídil mnoho fotografií, které jsou vloženy mezi text. Pro náhled části práce klikejte zde.

 

Upozornění: publikace nejsou nyní k prodeji!